Mit tartalmaz egy jó megbízási szerződés?

szerződés

A munkavállalás egyik gyakori formája a megbízási szerződés, mely a munkaviszonynál jelentősen egyszerűbb kereteket biztosít. Ez a népszerű dokumentum a megbízó és a megbízott igényei szerint tartalmilag alakítható, viszont a hitelességhez vannak nélkülözhetetlen elemek.

Milyen a jó megbízási szerződés?

A jó megbízási szerződés bizalomra alapul. Bizalomra abban, hogy a megbízott a legjobb tudása szerint fogja ellátni a rábízott feladatot. Ezt a bizalmat alapozza meg egy olyan szerződés, ami alaposan és körültekintően írja le az elvégzendő feladatot.

Tehát a jó megbízási szerződésből a megbízott tudja, hogy pontosan mit, mikor, és hogyan kell elvégeznie, milyen határidőre. Ebből látszódik, hogy a megbízó ebben az esetben a munkaszervezés részleteiben utasítási joggal rendelkezik.

Mit tartalmaz?

  • A megbízott azonosító adatait, aláírását, ha van akkor pecsétjét.
  • A megbízó azonosító adatait, aláírását, ha van akkor pecsétjét.
  • A megbízás időtartamát, határidejét. A megbízás ezeknek megfelelően lehet határozott és határozatlan idejű is.
  • A megbízási díjat, vagyis a megbízott által a megbízónak fizetendő összeget. Fontos kiemelni, hogy a megbízott az elvégzett munka után jogosult a kompenzációra akkor is, ha az nem hozta meg a megbízó által várt eredményt. Ez alól kivétel, ha a megbízás ingyenes, vagy a munkavégzés minősége nem felel meg a szerződésben foglaltaknak.
  • Hosszabb idejű, vagy határozatlan idejű megbízás esetén a résszámla benyújtásának előfeltételeit és ütemezését.
  • A szerződés megszüntetésének feltételeit és következményeit, például, hogy idő előtti megszüntetés esetén a megbízó köteles-e kifizetni a megbízási díj egy részét, mint feladatellátási költséget. A szerződés automatikusan megszűnik valamelyik fél halála, a megbízó cselekvőképtelenné válása, vagy a megbízás tárgytalanná válása esetén. Ezen felül a megbízott bármikor felmondhatja azt, a megbízó viszont csak megalapozott esetben, mert egyébként kártérítés fizetésére kötelezhető.
  • A szerződésszegés következményeit.
  • Egyéb olyan pontok, melyben a szerződő felek megegyeznek, például garancia vállalás kapcsán.

Okosdokumentum

Ha biztos akar lenni benne, hogy a megbízási szerződése minden szükséges elemet tartalmaz, és hiteles lesz, minták helyett használjon okosdokumentumot. A Szerzi platformon 8 perc alatt létrehozhatja az aktuális jogszabályoknak megfelelő dokumentumot. Ha további kérdése merülne fel, vegye igénybe az online jogi tanácsadás szolgáltatást, melynek keretein belül a platformra regisztrált Ügyvédek készséggel segítenek Önnek.

Kép forrása: Pexels.com

Hirdetés (X)