A raktározás 5 legfontosabb munkavédelmi szabálya

a raktározás munkavédelmi szabályai

A raktározásról alapvetően egy viszonylag statikus állapot juthat eszünkbe, nem is teljesen alaptalanul, hiszen az áruk egy raktárban alapvetően egy adott helyre betárolva helyezkednek el.

Közelebbről szemügyre véve azonban láthatjuk, hogy egy ilyen létesítményben igencsak sok a mozgás, emberek és gépek sokasága van jelen, és ebből azonnal adódik, hogy az itt végzett tevékenység szempontjából a biztonság elsőrendű.

Lássuk, mit fogalmazhatunk meg a raktározás 5 legfontosabb munkavédelmi szabályaként!

Tárolórendszerek állapota

Egy ma átlagosnak nevezhető magasraktár hasznos belmagassága a 12 métert is meghaladhatja, ezen belül akár 6–8 szinten is elhelyezhetők a raktározott áruk. Figyelembe véve, hogy egy szabványos raklap teherbírása akár másfél tonna is lehet, kézenfekvő, hogy az állványrendszerek legfőbb ismérvei a stabilitás és a nagy terhelhetőség.

Annak érdekében, hogy ezt a két tulajdonságot megőrizzük, nagyon fontos a gyártói utasítások szigorú betartása, mind a terhelésre, mind az osztásközök kialakítására, a merevítések beépítésére vonatkozóan.

A rendszeres műszaki felülvizsgálat mellett pedig fontos a rendeltetésszerű használat: tilos például a magasan lévő szintekre fel-, illetve a polcok alatt átmászni. Ha egy tárolóhelyre szükséges benyúlni, behajolni, indokolt lehet extra védőfelszerelés (fejvédő) használata, ha az egyébként nem kötelező az egész raktárban.

Közlekedés, anyagmozgatás

A raktárakban jellemzően nem „kicsiben játszanak” – egy-egy termék legkisebb csomagolási egysége is egy raklapnyi, ami adott esetben több száz, kisebb, de legalább néhány tucat nagyobb kartonnyi árut jelent.

Ezek mozgatásához, be- és kitárolásához nagy teherbírású eszközökre van szükség, többek között hagyományos villás, illetve magasemelésű targoncákra, villás raklapmozgató eszközökre, vezetőállásos és/vagy gyalogkíséretű targoncákra.

A raktározás legfontosabb munkavédelmi szabályai közé tartozik, hogy ezeket a gépeket kizárólag a megfelelő jogosítvánnyal és munkáltatói megbízással rendelkező munkavállalók vezethetik, a számukra esetlegesen kijelölt külön útvonalak betartásával. A másik oldalról, azaz a gyalogosan közlekedőktől ezzel együtt azt kell elvárnunk, hogy a gépek közelében maximális odafigyeléssel közlekedjenek.

Létesítményenként eltérő szabályozással találkozhatunk például az emelést végző targoncától tartandó távolságra vonatkozóan, alapvető, hogy mindenki a saját egyéni felelősségtudata és az előírt szabályok fényében végezze a munkáját.

Tűzvédelmi szabályok

Ahogy minden munkahelyen, egy raktárban is az alapvető előírás a tűz- és robbanásveszélyes tevékenységek tilalma. Ha mindezek ellenére mégis megtörténne a baj, mindennél fontosabb a kármentés és a menekülés lehetősége.

Éppen ezért tilos a tűzjelzőkhöz, a tűzoltó berendezésekhez való hozzáférés akadályozása, továbbá még átmenetileg sem szabad elzárni a vészkijáratokat és a hozzájuk vezető utakat, illetve biztosítani kell a tűzgátló kapuk zavartalan működését.

Tiszta környezet

A tiszta és rendezett környezet bármely munkahelyen alapvetően elvárható követelmény, a raktározásban azonban kiemelt jelentőséggel bír. Amellett, hogy a raktárban elhelyezett termékek épsége, állapota múlhat rajta, a közlekedés és a biztonságos munkavégzés szempontjából is kulcsfontosságú.

A por- és csúszásmentes padló a gyalogosok és a gépek közlekedése miatt egyaránt fontos – azzal együtt, hogy a csúszásmentességet a kötelezően viselendő védőcipőnek is biztosítania, de legalábbis támogatnia kell.

Az esetlegesen kiömlött folyadékok feltakarításáról haladéktalanuk gondoskodni kell, a kiürült tárolóhelyeken lévő csomagolási hulladékot el kell távolítani, és elkülönítetten, az erre kijelölt helyeken összegyűjteni.

Leginkább a munkavállalók egészségét érintő elvárás a munkaeszközök, különösen a nem kizárólagos használatúak rendszeres tisztítása és fertőtlenítése, valamint a közös helyiségek higiéniájának fenntartása.

Veszélyes áruk kezelése

A raktározás egyik legszigorúbban szabályozott területe a veszélyes áruk tárolása és kezelése, munkavédelmi szabályok tekintetében is ez a legérzékenyebb.

Kézenfekvő, hogy csak megfelelő képzettséggel rendelkező munkatársakra bízható ez a tevékenység – elengedhetetlen, hogy az érintettek pontosan tisztában legyenek a raktározott áruk összetételével és azokkal az előírásokkal, amelyeket egy esetleges veszélyhelyzetben be kell tartaniuk.

A veszélyes áruk kizárólag erre a célra kialakított térben, a vonatkozó biztonsági, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása mellett.

Amikor mindez nem kérdés

Amennyiben saját hatáskörben végezzük cégünk raktározási tevékenységét, a munkabiztonság mindennél előbbre való. Ha külső szolgáltatóra bízzuk mindezt, biztosak lehetünk benne, hogy megfelelően képzett szakemberek gondoskodnak az áruink kezeléséről, így a biztonság garantált.

A Raben Group több mint 90 éve az európai logisztikai szolgáltatói piac megbízható szereplője. Nemcsak átfogó raktárlogisztikai szolgáltatást kínál ügyfeleinek, hanem számos, a piacon ritkának számító tevékenységet is végez, egyebek mellett veszélyes áruk tárolását és kezelését.

Ezek a műveletek speciális létesítményeket és technikai feltételeket igényelnek, emellett pedig rendszeres, auditokat, felülvizsgálatokat, hatósági részvétellel lebonyolított védelmi gyakorlatokat is elvégeznek a maximális biztonság érdekében.

Hirdetés (X)